Stå ved dig selv med Tanketerapi

 • Du bliver et mere rummeligt og overbærende menneske.
 • Du tager ansvar for dig selv og det du gør, men ikke for andre.
 • Du ser konflikter som udviklingsmuligheder.
 • Du tager ansvar for dine indre konflikter og hvordan de skaber projektioner overfor andre.
 • Du siger din mening ærligt til andre.
 • Du respekterer at andre har deres mening.
 • Du siger ja når du mener ja, og nej når du mener nej.
 • Du kan godt være gode venner med nogen, du er uenig med.
 • Du presser ikke andre, til at mene noget andet end det de mener.
 • Ingen behøver at forsvare den mening de har over for dig.
 • Du ser styrken ved at have forskellige meninger.
 • Du bliver god til at lytte til hvad andre siger.
 • Det bliver naturligt for dig, at bede om det du har brug for og at respektere et nej.
 • Du tager selv ansvar for hvordan du har det, og giver ikke andre skylden for det.
 • Du deler dine oplevelser med andre og belærer dem ikke.
 • Du kan være i konflikter uden at føle skyld.
 • Du skilles fra andre i fred.
 • Du spørger andre om lov og tager dem ikke som en selvfølge.
 • Du tror ikke blindt på de tanker, der dukker op i dit sind, i stedet spørger du om de er sande for dig.
 • Du oplever ikke andre som fjender, men som venner, der evt. kan være en udfordring.
 • Du kommer i kontakt med din egen uskyld.
 • Du bliver meget mere varm og kærlig, for det er din sande natur.
 • Du møder andre med respekt.
 • Du bliver meget mere frygtløs.

I det hele taget vil du opleve meget mere fred og færre konflikter, når du begynder at undersøge dine tanker, ovenstående er mit forsøg på at skrive om de muligheder, der åbner sig for dig, når du begynder at bruge The Work for at støtte din udvikling. Det er vigtigt at du i processen er tålmodig og overbærende med dig selv. Vores Ego elsker alle historierne og har ofte modstand imod at slippe dem og derfor går det langsomt med at slippe overbevisningerne. Men bare det at få en størrre distance til dem kan give en stor lettelse. Ydermere lever vi i en verden, hvor de fleste andre oplever og tror på de samme tanker, så derfor vil andre bekræftige dig i at dine tanker er sande.