Stressbehandling

Jeg tilbyder stressbehandling i Herning og omegn, hvor det er dig, der bestemmer hvilke problemer, du ønsker at arbejde med. At have stressende tanker er en stor belastning for dit liv, og det kan føles helt uoverskueligt, når tankerne fylder og tager over. Når jeg udfører en stressbehandling enten i Herning eller over telefonen, benytter jeg tanketerapi. Det er nemlig altid vores stressede tanker, der giver stress.

Min tilgang til stressbehandling

Tanketerapi et en lettilgængelig metode, som på engelsk bliver kaldt ”The Work” of Byron Katie. Byron Katie har udviklet metoden, der består af 4 spørgsmål og en måde, hvorpå man kan vende sine tanker. Metoden er meget velegnet til stressbehandling, da metoden kan få både smertefulde og hårdnakkede overbevisninger til at slippe sit tag. Det er de ubevidste overbevisninger om virkeligheden, som giver os stress, og som gør det svært for at tage vare på os selv i krævende livssituationer.

Når vi arbejder med stressbehandling i Herning, tager vi udgangspunkt i de stressende tanker, der fylder mest lige nu. Vi ser på de tætte relationer, der er i dit liv og de tanker, der fylder hos dig. Det kan være mange forskellige tanker, man går med fx ”mine forældre elsker mig ikke”, ”jeg er ikke god nok” eller ”min søster har svigtet min tillid.”

Jeg udfører både sessioner over telefon og på Dalgasgade 53 i Herning. Har du spørgsmål omkring stress behandling, er du altid velkommen til at kontakte mig, så kan vi sammen finde ud af, hvordan vi bedste tilrettelægger dit forløb.

Jeg glæder mig til at hjælpe dig med stressbehandling i Herning og omegn.