Jeg møder mange på min vej, som har en blind tillid til, at når sygdom rammer, så klarer sundhedsvæsnet det for dem. Gør dem raske igen. Vi har et sundhedsvæsen, som tilbyder mange gratis ydelser, og hvis der opstår akut sygdom eller ulykker, så fungerer det rigtig godt. Anderledes forholder det sig med kroniske livsstilssygdomme.

Vores sundhedsvæsen har ikke særlig gode svar, når det kommer til kroniske livsstilslidelser. De medicinske tilgange til livsstilssygdomme som f.eks. Diabetes, Astma, gigt og psykiske lidelser, er desværre blot symptombehandling, som ikke gør dig rask. Symptomerne holdes nede med medicin, men sygdommen vil aldrig forsvinde. Medicin kan betragtes som et tveægget sværd: Det er godt at have her og nu. Men på den lange bane giver medicin altid bivirkninger. Nogle bivirkninger kommer ret hurtigt – andre over tid. Men bivirkninger gør, at du bevæger dig hen i mod at blive mere syg, hvilket ikke er godt, hvis du gerne vil holde dig rask og leve i mange år uden sygdom.

Jeg mener, at det er vigtigt at sætte sig ind i bivirkningerne, når man takker ja til medicin, og overveje hvorvidt man med sunde livsstilsændringer over tid kan få symptomerne til at forsvinde og samtidig bevæge sig hen imod at få det bedre.
Forskning viser, at vi kan forebygge de fleste livsstilssygdomme ved kloge livsstilsændringer. Sund tarmflora og naturlige mikro-nærringsstoffer er vigtige balancer, som kan understøtte sundhed.

Jeg har observeret en stigende tendens til, at livsstilssygdomme betragtes som noget, der kommer med alderen, og at det er normalt at man bliver dement, får smerter, kræft og diabetes osv. Hertil ser jeg en tendens til at tro på, at medicin er uundgåeligt, når diagnosen rammer. Sygdom er bestemt ikke normalt og livsstilssygdomme er ikke nødvendigvis aldersbetingede. I dag ser vi desværre også unge med f.eks. depression, inflammatoriske tarmsygdomme og kræft.

Jeg mener det er vigtigt at bryde med tendenserne og oplyse syge som raske om, hvad en sund livsstil kan gøre for vores helbred. Vi har med en sund livsstil mulighed for et langt og sundt liv. Selv når vi bliver indhentet af forskellige symptomer fra livsstilssygdomme, kan vi med sunde livsstilsændringer gøre meget for at eliminere generne, og faktisk helbrede os selv.

Medicin kan være fint i en periode, når symptomerne kan virke uoverkommelige. Men det er bedre at vi med sunde livsstilsændringer skaber så meget balance i vores systemer, at kroppen kan fjerne symptomerne, og behovet for medicin kan forsvinde helt.

Derfor arbejder jeg målrettet med at formidle den forskningsbaserede viden, der findes om sund levevis, som kan gøre os raske, trods en livsvarig diagnose. Gennem mit arbejde støtter jeg den enkelte i at lave overkommelige livsstilsændringer et skridt ad gangen, så det netop ikke bliver uoverkommeligt, at bryde vaner og ændre sin livsstil. Kroppen skal nemlig have tid til at rette op på ubalancen, og jo længere tid man har været syg eller haft symptomer, jo mere tid skal kroppen bruge, før ændringerne virkelig kan mærkes. Heldigvis mærker de fleste dog hurtigt bedring.

Min viden om hvordan medicin virker gør, at jeg kan rådgive om mulighederne for at komme ud af medicin på en forsvarlig måde i samarbejde med egen læge.

Det er mit håb, at mange vil forstå, at et skift til en sundere livsstil ikke behøver at være uoverkommelig, og at jeg kan inspirere til at tage ansvar for eget helbred og velbefindende. Jo før du begynder din rejse hen imod en sundere livsstil og en krop i balance, jo mere vinder du.